Červen 2018

Policejní historky Franty Flinty - Dieter

28. června 2018 v 12:23 | František Flinta


Mám li se ve svém postupném vyprávění vrátit na úplný začátek své praxe, kdy jsem teprve kousek po kousku sbíral první zkušenosti, nemohu opomenout zážitek, jehož hlavní postavou byl Dieter. Krásný příklad toho, jak se zdánlivě jednoduchá věc může postupně komplikovat a na druhou stranu, jaké může mít nakonec jednoduché řešení.
V době, kdy jsem se po ukončení základní odborné praxe vrátil do Horní Dolní jako tzv. hotový policajt, tedy takový, který již splňuje všechny kvalifikační předpoklady a je tedy možné ho pustit samostatně na ulici, tak jsem se vrátil na oddělení hlídkové služby, které stále velel Pavel Novák.
Za pár dní jsem měl naplánovanou svou skutečně první samostatnou službu a to společně se stejně " zkušenou " kolegyní Stáňou Ostrou. Stáňa byla asi ve stejném věku jako já a byla velmi sympatická. Když jsem jí viděl prvně, tak mě napadlo, že je to asi nejvlasatější policistka v republice a to si myslím dodnes.
Ráno jsme tedy nasedli do služební Fabie a podle plánu jsme křižovali Horní Dolní a dohlíželi na to, aby se neděli nějaké nepravosti. Někdy dopoledne jsme dostali od operačního vysílačkou hlášení, že u obchodu Albert nasedá do auta nějaký úplně opilý člověk a chystá se s autem odjet, takže jsem přišlápl plyn na podlahu a za využití všech asi šedesáti koní pod kapotou jsem spěchal překazit toto zavrženíhodné jednání.
Než jsme ale prokličkovali Horní Dolní k Albertu, tak už tam nikdo nebyl. Jenom na chodníku na nás mávala nějaká slečna, která nám na lístečku předala napsanou značku auta a řekla nám, kterým směrem odjelo. Bylo nám jasné, že šance na to, chytit opilého řidiče za volantem jsou již mizivé, ale začali jsme prohledávat přilehlé ulice a štěstí se na nás nakonec usmálo. Auto jsme zahlédli v jedné z úzkých uliček historického centra, jak zrovna parkuje u chodníku. Zatavil jsem služební auto v jeho blízkosti a když jsme se Stáňou vystoupili, tak se otevřeli dveře u řidiče, ze kterých se vyklonil postarší pán s šedivými prořídlými vlasy a dálkovým ovladačem začal otevírat vrata do dvora.
Oslovil jsem ho a požádal o předložení dokladů. Na to mi odpověděl něco německy a dál sledoval, jak se otevírají vrata do dvora. V tu chvíli se do jednání vložila Stáňa, která jak jsem pochopil plynule mluvila německy a převzala tedy průběh kontroly. Řidiči jsme řekli, aby vypnul motor a vystoupil, na což pouze Stáně řekl, že je němec a tak ho PČR nemůže kontrolovat a jestli ho nenecháme, tak z toho bude mezinárodní skandál. To byl důrazný argument, který mě přesvědčil o tom, že v tomto případě bude nutný razantnější postup. Stáňa tedy znovu vyzvala řidiče k vypnutí motoru a vystoupení z auta a když na to nereagoval, tak jsem mu s vystoupením pomohl. Jednalo se přece jenom o staršího muže, tak vystoupení za mé asistence nakonec proběhlo poměrně něžně, ale i tak se nevyhnul nasazení pout.
Potom se ho Stáňa vyptala na doklady, které měl v kapse a také se ho zeptala na to, zda před jízdou pil nějaký alkohol. Z dokladů jsme zjistili, že se jmenuje Dieter Hilpert a překvapivě bydlí v Horní Dolní. Také nám řekl, že vypil láhev vína, což bylo patrné i z jeho řeči a koordinace pohybů. Tím ale jeho spolupráce s námi končila.
Za malou chvilku k nám přišla paní, která prohlásila, že je manželka pana Hilperta, což mi nejdříve nedávalo smysl, protože Dietrovi bylo podle dokladů něco přes 60 a jeho údajné manželce nebylo ještě ani 30. Jak jsme později vyrozuměli z toho, co si ti dva na místě řekli, tak šlo o " sňatek z lásky". Panu Hilpertovi se udělalo nevolno a tak jsem ho usadil na zadní sedadlo služebního vozidla a snažil jsem se situaci řešit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prvního řidiče pod vlivem alkoholu, kterého jsem kontroloval a Stáňa na tom nebyla lépe, tak jsme usoudili, že věc vyřešíme ve spolupráci s vedoucím hlídkové služby, kterému jsme zavolali.
V tu chvíli se p. Hilpertovi ale znatelně přitížilo a jeho manželka nám řekla, že má nemocné srdce, umělou chlopeň a další zdravotní komplikace. Rozhodl jsem se, že než čekat na místě na sanitku, tak bude rychlejší, když ho odvezeme do nemocnice, takže následovala cesta s majáky do místní nemocnice, kde se pána ujali zdravotníci. Tam za námi také přijel Pavel Novák, který se nás vyptal na celou situaci, se kterou jsem si v tu chvíli upřímně nevěděl rady. Když zjistil co a jak, tak rozhodl o tom, že věc vyřešíme jako přestupek odmítnutí dechové zkoušky, neboť tu Dieter Hilpert odmítl stejně, jako cokoli jiného.
V tu chvíli na místo přijela i jeho manželka a rovnou s právníkem. To teda byla rychlost, ale nutno podotknout, že právník se choval velmi korektně. V nemocnici jsme se dozvěděli, že p. Hilpertovi není zle kvůli jeho srdci, ale kvůli vypitému alkoholu a tak jsme ho nechali v nemocnici na pozorování a odjeli na oddělení celou věc sepsat.
Zadokumentovat takovýhle přestupek, který je z mého dnešního pohledu z těch velmi jednoduchých mi tenkrát trvalo skoro dvě hodiny, ale musím si přiznat, že jsem měl ve finále dobrý pocit, že jsem dostal ze silnice svého prvního opilce za volantem.
Za pár měsíců mi přišlo předvolání k přestupkové komisi, což je další běžný folklór českého právního řádu. Správní orgán, který přestupky projednává, tedy většinou městský úřad totiž nebere úřední záznam policisty jako důkaz, takže policisty předvolává k podání vysvětlení jako svědky, což není nic příjemného, navíc když se jedná o věc, kterou jste řešili před několika měsíci a od té doby se vám přihodila spousta dalších podobných situací.
Když jsem přišel k přestupkové komisi, tak tam seděl p. Hilpert ve světlém obleku a bílém kloboučku společně s právníkem. Potom nás pozvali do kanceláře, kde se mě zeptali, jestli p. Hilperta poznávám. Moje odpověď byla, že ano, ale když se jeho zeptali na to samé, tak neměl tušení, kdo jsem. Nevím, zda to bylo tím, že byl předtím opilý, ale když jsem se na něho podíval, tak mi jeho tvrzení přišlo jako pravdivé.
Jaký dostal trest, to dodnes nevím, protože správní orgán nedává policii na vědomí výsledek projednání přestupků a tak pouze doufám, že bylo právu učiněno za dost.